Tjänster

Palavaneri Oy utför tjänster i alla ärenden som har med faner-, OSB-, MDF- och spånskivor att göra. En del tror att vi bara sysslar med spånskivor. Denna missuppfattning har dock börjat avta.

Vi levererar skivor och material till kunder runtom Finland i stora knippen, mindre partier eller enskilt.

Det bör observeras att behandling och bearbetning av större skivor kräver mycket utrymme och rätt slags maskiner. Olämplig utrustning leder ofta til stor svinnprocent, risker i arbetssäkerheten och strora lönekostnader. Då nås inte den nytta som önskas.