Kiilax - Brandklass inspektionsluckor

Kiilax EI30PTL-brandklass inspektionslucka med rapidfäste

Kiilax EI60PTL-brandklass inspektionslucka med rapidfäste

VIE-serien för runda hål, EI30-brandklassade