Kiilax inspektionsluckor med snabbfäste och typkodkännande EI30 eller EI60.

EI30 VTT-RTH-00031-13 
EI60 VTT-RTH-00037-14