Palavaneri Oy startades år 1993 av Ari Pirinen ursprungligen i Hammaslahti. Företaget ligger i dag i egna lokaler på Salpakankaankatu i Joensuu, Östra Finland.

Palavaneri Oy erbjuder tjänster i allt som har med faner- och spånskivor, skivor till arbetsbord, limträ- och MDF-skivor samt OSB-skivor att göra.

Tack vare vårt breda tjänste- och produktsortiment är vår kundkrets mycket stor. Vi erbjuder tjänster och levererar produkter till allt från privata kunder till de största byggnadsfirmorna samt till landsomfattande järnhandelskedjor.

Våra produkter är välkända även i andra nordiska länder och vi är ständigt ute efter nya samarbetspartners.