palavaneri julkisivu nettisivuille.jpg

Palavaneri betjänar bl.a. i alla frågor som rör faner, spånskiva, skrivbordsskivor, melaminskivor, OSB-skivor, limträskivor och MDF-skivor.

Palavaneri Pirinen Oy grundades av Ari Pirinen 1993 och låg till att börja med i Hammaslahti. Numera har företaget sina egna lokaler på Salpakankaankatu i Joensuu i Östra Finland. Lokalerna består av fyra (4) hallhelheter med där många av de viktiga delarna i produktionen är belägna:

  • Kontors-, försäljnings- och kundtjänstutrymmen.I anslutning till huvudbyggnaden finns även företagets sågningstjänst. Vår sågningstjänst består bl.a. av precisionscirkelsågar, en automatisk stycksåg med lyftanordning samt otaliga små apparater.
  • Lager- och produktionsutrymmen.I anslutning till våra lagerutrymmen finns även en del av monteringen av Kiilax-produkterna samt vårt utskickscenter som även har ett stort urval Kiilax-produkter. 
  • Produktionsutrymmen för stegskydd och byggkilar.Montering och tillverkning av stegskydd samt produktionslinjen för Kiilax-byggkilar med automatiserade packningsenheter.
  • Utrymmen för CNC-bearbetning och listning. I dessa utrymmen finns bl.a. tre (3) CNC-bearbetningscenter, varav ett har teknik för fräsning av planscher. 

Tack vare våra mångsidiga tjänster och omfattande Kiilax-produkturval har vi även en mycket bred kundkrets. Vi betjänar och levererar produkter till allt från privatkunder till större byggföretag och järnvaruhandelskedjor över hela Finland.

Produkter som blivit kända under Kiilax-varumärket är bl.a. byggkilar, täckskivor, snabbinstallerade inspektionsluckor med patentskyddade snabbfästen, typgodkända inspektionsluckor med EI30- och EI60-brandklassning samt stegskydd för användning på elementtrappor på arbetsplatsen. Våra innovationer är avsedda att tillhandahålla lösningar som passar för proffsens hektiska schemaläggning. Ett exempel på detta är möjligheten att installera inspektionsluckor helt utan verktyg!

Läs mer om våra innovationer på sidan Produkter.

Våra produkter är även kända i Norden och vi söker hela tiden efter nya samarbetspartner som vill bli återförsäljare för oss.

Palavaneri Pirinen Oy:s långsiktiga och tillväxtorienterade företagande prisbelönades 9.11 2013 i Karjalan Talo i Joensuu, i och med att Joensuun Yrittäjät Ry gav företaget priset Vuoden Yrittäjä 2013 (Årets företagare 2013).