Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus

Laatimispvm: 11.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Palavaneri Oy

Salpakankaankatu 36, 80110 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ari Pirinen

ari.pirinen@palavaneri.fi

0500 775 957

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasrekisterin yhteystietoja käytetään tarjouspyynnön ja tilausten
käsittelyyn, sekä tilausten arkistointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden

 

Etunimi

Sukunimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yrityksen nimi

Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Asiakkaan palavaneri.fi sivustolla tarjouspyynnön sekä tilauksen yhteydessä
täyttämä yhteystietolomake.

7. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta missään tapauksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään palvelimella joka on suojattu tietoturvajärjestelmällä.
Rekisterin tietoihin on pääsy vain sopimuksen mukaisilla käsittelijöillä.