Palvelut

Palavaneri Oy palvelee kaikissa vaneri-, OSB-, MDF- ja lastulevyihin liittyvissä asioissa. Monien käsitys voi olla että toimintamme perustuu vain nimenomaan vaneripaloihin. Tämä alkaa kuitenkin jo olla katoava harhaluulo.

Toimitamme asiakkaillemme ympäri Suomea erilaisia levyjä ja materiaaleja täysinä nippuina, haluttuina erinä tai vaikka yksittäisinä kappaleina.

On huomioitava että jo pelkkä isompien levyjen käsittely ja työstäminen vaatii tilaa ja oikeanlaiset laitteet. Tarkoitukseen soveltumattomalla kalustolla saavutetaan monesti vain isot hukkaprosentit, työturvallisuusriskit ja suuret palkkakulut, jolloin tavoiteltu hyöty katoaa puruina tuuleen.